Tìm kiếm

Trại hè Tiếng Anh Nature Camp

Học phí:

12,600,000 ₫

Natura Camp là chương trình Trại hè 100% sử dụng Tiếng Anh. Số lượng không quá 20 học sinh/lớp. Chương trình sẽ mang lại nhiều bài học Kỹ năng sống, Giá trị sống, khám phá và vận dụng tiếng Anh trong các hoạt động thực tế. Đưa các con đi trải nghiệm với nhiều gam màu cuộc sống.
Đăng ký học